Β' Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

2

Άλγεβρα

3

Φυσική

3

Χημεία

2

Έκθεση

2

Σύνολο

12

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

2

Άλγεβρα

3

ΑΕΠΠ(Γ' Λυκείου)

2

Έκθεση

2

Σύνολο

9

Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Αρχαία Αδίδακτο

4

Αρχαία Διδαγμένο

2

Κοινωνιολογία

1

Έκθεση

2

Ιστορία(Γ' Λυκείου Κατ.)

2

Σύνολο

11