Γ' Γυμνασίου

Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά

4

Αρχαία

2

Έκθεση

2

Φυσική

2

Σύνολο

10