Καλοκαιρινές Προετοιμασίες

Πρόγραμμα Σπουδών

ΘΕΤΙΚΗ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

6

Χημεία Κατεύθυνσης

3

Φυσική Κατεύθυνσης

6

Έκθεση & Λογοτεχνία

3

Σύνολο

18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Μαθηματικά Κατεύθυνσης

6

ΑΟΘ

3

ΑΕΠΠ

3

Έκθεση & Λογοτεχνία

3

Σύνολο

15

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Φυσική Κατεύθυνσης

6

Χημεία Κατεύθυνσης

3

Βιολογία Κατεύθυνσης

3

Έκθεση & Λογοτεχνία

3

Σύνολο

15

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Αρχαία Κατεύθυνσης

8

Ιστορία

4

Λατινικά

3

Έκθεση & Λογοτεχνία

3

Σύνολο

18